Update 2023: lucrări fără autorizaţie de construire

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții urmează să fie modificată, în sensul introducerii unui nou tip de lucrare în lista celor care se pot executa fără să fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire.

Confrom ultimei modificari vor fi scutiți de obținerea unei autorizații de construire/ desființare cei ce vor face lucrări de “întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum şi la instalaţiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore”.

Totuși, se vor putea face lucrările amintite doar „cu notificarea prealabilă a unităților administrativ-teritoriale”.

Autorizaţia de construire reprezintă actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. În lipsa unei autorizaţii de construire, cei care construiesc se supun mai multor riscuri, cum ar fi amenzi de până la 100.000 de lei sau chiar procese în instanță cu vecinii.

Lucrări care nu modifică structura de rezistenţă

Potrivit legislației, acum se pot executa fără autorizație de construire, printre altele, următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

 • reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;
 • tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
 • reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 • reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
 • montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă;
 • lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;
 • modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare.

Author: Inova

Share This Post On